Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Trên cơ sở khảo sát thị trường; báo cáo giá vật liệu xây dựng của UBND các huyện, thành phố; đăng ký giá của nhà sản xuất; bảng báo giá sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của các tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Trên cơ sở khảo sát thị trường; báo cáo giá vật liệu xây dựng của UBND các huyện, thành phố; đăng ký giá của nhà sản xuất; bảng báo giá sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của các tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Sở Xây dựng Lạng Sơn công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (chưa bao gồm thuế VAT).
Bảng giá vật liệu kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở vận dụng, tham khảo (không phải giá bắt buộc áp dụng) trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Xem thêm: [Giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2018 ##eye##]
Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu thiết kế, vị trí nơi xây dựng công trình, mức giá công bố, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá được áp dụng cho các công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự ở cùng thời điểm để lựa chọn nguồn mua vật liệu phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình và đảm bảo tính cạnh trang để tính toán giá vật liệu đến chân công trình theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình.

Chủ đầu tư thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong công bố này đối với việc lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự toán, điều chỉnh dự toán công trình và các nội dung khác theo quy định

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Số văn bản Thông báo giá Tải tệp
12/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2019
11/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2019
10/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2019
09/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 9 năm 2019
08/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2019
07/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 7 năm 2019
06/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 6 năm 2019 (28/6/2019) [##download##]
05/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 5 năm 2019 (29/5/2019) [##download##]
04/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 4 năm 2019 (26/4/2019) [##download##]
03/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 3 năm 2019 (29/3/2019) [##download##]
02/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2019 (27/02/2019) [##download##]
01/CBGVLXD-SXD Giá các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2018 (31/01/2019) [##download##]

  COMMENTS

  Tên

  01/2015/TT-BKHĐT,1,01/2018/TT-BXD,1,02 2017 TT-BXD,1,02 2018 TT-BXD,1,02/2016/TT-BKHĐT,1,03 2016 TT-BXD,1,03 2017 TT-BXD,1,03/2015/TT-BKHĐT,1,03/2017/TT-BKHĐT,3,04 2017 TT-BXD,1,04/2017/TT-BKHĐT,1,04/2019/TT-BKHĐT,1,05 2015 TT-BXD,1,05 2016 TT-BXD,1,05 2017 TT-BXD,1,05/2015/TT-BKHĐT,1,06 2016 TT-BXD,1,06 2017 TT-BXD,1,06/2017/TT-BKHĐT,1,07 2016 TT-BXD,1,07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC,1,07/2016/TT-BKHĐT,1,08 2016 TT-BXD,1,08/2016/TT-BTC,1,09 2016 TT-BXD,1,09/2016/TT-BTC,1,10 2016 TT-BXD,1,10 2017 TT-BXD,1,10/2015/TT-BKHĐT,1,10/2016/TT-BKHĐT,1,1091 QĐ-BXD,1,11/2015/TT-BKHĐT,1,11/2016/TT-BKHĐT,1,114 2018 NĐ-CP,1,1149/QĐ-BXD,1,1169/QĐ-BXD,1,1172/QĐ-BXD,1,1173/QĐ-BXD,1,119 2015 NĐ-CP,1,120 2018 NĐ-CP,1,1264/QĐ-BXD,1,13 2017 TT-BXD,1,1329 QĐ-BXD,1,1354/QĐ-BXD,1,136 2015 NĐ-CP,1,14/2016/TT-BKHĐT,1,1420/QĐ-UBND,1,15 2016 TT-BXD,1,15/2016/TT-BKHĐT,1,16 2016 TT-BXD,1,16/2016/TT-BKHĐT,1,17 2013 TT-BXD,1,1776 BXD-VP,1,1777/BXD–VP,1,18 2016 TT-BXD,1,19/2015/TT-BKHĐT,1,22/2015/TT-BKHĐT,1,23/2015/TT-BKHĐT,1,235/QĐ-BXD,1,236/QĐ-BXD,1,26 2016 TT-BXD,1,30 2015 NĐ-CP,1,30 2016 TT-BXD,1,32 2015 NĐ-CP,1,37 2015 NĐ-CP,1,42 2017 NĐ-CP,1,44 2015 NĐ-CP,1,46 2015 NĐ-CP,1,587/QĐ-BXD,1,588/QĐ-BXD,1,59 2015 NĐ-CP,1,63 2014 NĐ-CP,1,63 2018 NĐ-CP,1,67 2018 NĐ-CP,1,77 2018 NĐ-CP,1,84 2015 NĐ-CP,1,85/2017/TT-BTC,1,Autodesk Revit,1,Bài giảng - Giáo trình,2,Bảng tra,1,Báo giá vật liệu,2,Biểu mẫu,2,Bộ Kế hoạch và đầu tư,21,Bộ Tài chính,2,Bộ Xây dựng,37,Chống thấm,1,Công trình thủy lợi,1,Dự toán,1,Định mức,14,Định mức dự toán,13,Đồ họa - Thiết kế,1,Giá vật liệu xây dựng,1,Giám sát thi công,2,Hồ sơ dự thầu,1,Hướng dẫn Luật đấu thầu,4,Hướng dẫn Luật đầu tư công,2,Hướng dẫn Luật thủy lợi,2,Hướng dẫn Luật xây dựng,7,Kỹ thuật thi công,1,Lạng Sơn,3,Lập dự toán xây dựng,1,Luật,4,Luật đấu thầu,1,Luật đầu tư công,1,Luật thủy lợi,1,Luật xây dựng,1,Năm 2018,1,Nghị định,17,Phần mềm,1,Quy trình,1,Quyết định,13,Tài liệu chuyên ngành,1,Tham khảo,3,Thi công xây dựng,4,Thông tư,46,TL Giám sát thi công,1,TT-BKHĐT,22,TT-BTC,4,TT-BXD,1,Tự học Autocad,1,Văn bản pháp luật,70,Vật liệu xây dựng,1,
  ltr
  item
  Blog Xây dựng cơ bản: Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
  Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
  Trên cơ sở khảo sát thị trường; báo cáo giá vật liệu xây dựng của UBND các huyện, thành phố; đăng ký giá của nhà sản xuất; bảng báo giá sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của các tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
  https://2.bp.blogspot.com/-3haTCULIr6Y/XNUwRlAS_EI/AAAAAAAAAJE/m14I-AED9pwsZNBFIDHVCQH6MwNs8cC7QCLcBGAs/s1600/cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-tinh-lang-son-2019.png
  https://2.bp.blogspot.com/-3haTCULIr6Y/XNUwRlAS_EI/AAAAAAAAAJE/m14I-AED9pwsZNBFIDHVCQH6MwNs8cC7QCLcBGAs/s72-c/cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-tinh-lang-son-2019.png
  Blog Xây dựng cơ bản
  https://www.xaydungcoban.com/2019/05/cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-lang-son-nam-2019.html
  https://www.xaydungcoban.com/
  https://www.xaydungcoban.com/
  https://www.xaydungcoban.com/2019/05/cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-lang-son-nam-2019.html
  true
  7035084243788177252
  UTF-8
  Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy